Добре дошли!

Вие сте в сайта на фирма Волт-Фриго! Всичко свързано с хладилната техника, компресори, камери и други

Хладилна техника от

ВОЛТ-ФРИГО ЕООД

"Волт-фриго" ЕООД е основана в началото на 2009г и предлага на своите клиенти след услуги и дейности:

- Цялостно изграждане на хладилни камери;
- Монтаж на самостоятелни хладилни инсталации свързани с технологичните нужди на различни видове производства;
- Монтаж на централизирани хладилни инсталации с различен брой консуматори(камери или изпарители) за съхранението на стоки и продукти в хранително-вкусовата и други промишлености;
- Ремонт и реконструкция на съществуващи хладилни инсталации;
- Абонаментен сервиз на хладилни инсталации;
- Монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации свързани с въвеждането на системи за стандартизация;
- Замяна(ретрофит) на забранени за употреба хладилни агенти;
- Изработка на ел. табла за управление на хладилни инсталации;
- Монтаж на системи за защита на подовете на хладилните камери от замръзване.

Фирмата е създадена от Виктор Атанасов който има над 10 години опит в изграждането и ремонта на хладилни инсталации. За тези години се сработи екип от млади и образовани хора които работят по специалността си.

Екипът на хладилна техника Монтаж и инсталация на хладилна техника Сервиз и поддръжка на климатични инсталации Доставка и внос на хладилни агрегати, хладилна техника, компресори, камери и др

За контакти

0887 867 388 ;    strelkichka  voltfrigo@gmail.com ;

При аварийни ситуации и спешни поръчки, екипът ни работи без прекъсване - 24/7